Kompetanse

Elisabeth Hansen jobber innenfor kombinasjonen skatterett og selskapsrett. Elisabeth bistår norske og internasjonale bedrifter med generell nasjonal og internasjonal skatterådgivning, konserninterne reorganiseringer, skattemessige løsninger ved kjøp og salg av virksomhet, skatteplanlegging og strukturering av grenseoverskridende prosjekter. Hun har i tillegg eiendomsskatt som sitt spesialfelt. Hun bistår selskaper innen alle bransjer og særlig innen fornybar energi, industri, fast eiendom og tjenesteytende næringer. Elisabeth har også kompetanse innenfor merverdiavgift, og har særlig god erfaring med avgiftsrettslige problemstillinger knyttet til kjøp og salg av fast eiendom. Elisabeth representerer kunder i tvistesaker med skattemyndighetene og fører skattesaker for domstolene.

Arbeidserfaring

2022
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2019 - 2021
Advokat (utlån) – Statnett SF
2016
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2015 - 2016
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA
2013 - 2015
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Grette DA

Utdanning

2019
Executive Education – Harvard Law School
2013
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

2019
Byggeprosjekter fra start til slutt - medforfatter
2013
Lovlighetskravet ved egenkapitaltransaksjoner i aksjeselskap – betydningen av opphevelsen av lovlighetskravet ved fusjon og fisjon