Vår kompetanse

Venture capital

Vekstkapital er avgjørende for å bringe frem nye teknologiske og industrielle løsninger i samfunnet. Såkorn- og vekstkapitalfond er viktige bidragsytere for stadig flere selskaper som søker internasjonale vekstmuligheter. På grunn av høy risiko ved investeringer i tidlig fase kan avtaleverket være komplisert og omfattende. Investorene ønsker mekanismer som begrenser deres investeringsrisiko, og gründerne skal ha gode insentiver gjennom eierskap.

Vi har lang erfaring med vekstkapital, og har bistått i en rekke venturetransaksjoner i mer enn tre tiår. Vi har god forståelse av oppstarts- og vekstselskaper, deres behov, teknologi, insentiver − og ikke minst økonomien og risikohåndteringen som ligger bak såkorns- og vekstfinansiering. Vi bistår både gründere og norske selskaper på jakt etter finansiering samt velkjente såkorns- og vekstkapitalinvestorer fra Norden, Europa og USA.


Sammen med advokatene tilknyttet finansiell analyse og transaksjonsstøtte tilbyr vi finansielle selskapsgjennomganger og verdivurderinger som en integrert del av vår rådgiving.


Vi ønsker å være en nær samarbeidspartner for fremvoksende selskaper, og jobber derfor i små og løsningsorienterte team med svært høy kompetanse.

Våre tjenester

Juridisk, strategisk og finansiell rådgivning
Emisjonsrunder
Konvertible lån og andre finansieringsformer
Aksjonæravtaler
Exit, salg og børsnoteringer
Due diligence og forberedelse til slik selskapsgjennomgang
Faglige råd, strukturering og implementering av aksje og opsjonsprogrammer
Skatt
IP-rettslige spørsmål
Arbeidsrettslige spørsmål
Internasjonal ekspansjon