Kompetanse

Marte Bjørneng arbeider hovedsakelig med transaksjoner, selskapsrett og aksjonærspørsmål. I tillegg er Marte tilknyttet Selmers venturekapitalgruppe, der hun arbeider tett med vekstselskaper i forbindelse med finansiering, løpende aksjonærspørsmål og strukturering av ulike medinvesteringsprogrammer for ansatte. Marte er spesialisert innen selskaps- og aksjeselskapsrett ved Universitet i Oslo, og skrev masteroppgave om ansatteopsjoner. I tillegg har Marte erfaring med organisasjonsrett og idrettsjus fra tillitsverv i ulike organisasjonsledd i idrettsbevegelsen.

Arbeidserfaring

2021
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2021 - 2021
Corporate Legal Intern – DNB Advokatene, DNB Bank ASA
2019 - 2020
Trainee – Advokatfirmaet Selmer AS og diverse andre advokatfirmaer
2019 - 2019
Corporate Legal Intern – Aker Solutions

Utdanning

2016 - 2021
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2021
Opsjoner i arbeidsforhold: Rettslig forpliktende avtaler eller kun tomme løfter?