Selmer er blant landets største juridiske kompetansemiljøer innen teknologi. Vi bistår etablerte aktører og virksomheter i oppstart- og vekstfasen, som har til felles at teknologi er sentralt for virksomheten de driver.

I Selmer kombinerer vi juridisk ekspertise med teknologisk kompetanse og kommersiell innsikt. Vi gir praktiske og verdiskapende råd som sikrer teknologiske rettigheter, styrker konkurranseposisjon og skaper vekstmuligheter.

Teknologiteamet jobber innenfor følgende hovedområder:

Rådgivning
Våre tjenester spenner fra etablering av selskaper, beskyttelse av immaterielle rettigheter og forhandling av kontrakter og lisensavtaler. Vi bistår klienter med å utnytte teknologi og støtter dem gjennom implementeringen av nye løsninger.

Transaksjon
Vi støtter gründere, vekstselskaper og investorer med å realisere teknologiens kommersielle potensiale gjennom transaksjoner på alle stadier av virksomhetens utvikling, fra oppstart og vekst til salg eller børsnotering.

Rammebetingelser
Vi hjelper klienter med å forstå rettslige, kommersielle og politiske rammebetingelser, og sikrer at virksomheten opererer i samsvar med gjeldende regelverk.

Konflikthåndtering og tvisteløsning
Vi bistår med konflikthåndtering knyttet til teknologianskaffelser, immaterialrettskrenkelser og kontraktsbrudd, gjennom forhandlinger, alternative tvisteløsningsmekanismer og rettsprosesser.

Våre tjenester

IT-anskaffelser
IT-kontrakter; bl.a. skytjenester, ERP og programvareutvikling
Leverandøroppfølging
Digital omstilling
Strategi
Media og innhold
Telekommunikasjon
Ivaretagelse og utnyttelse av immaterielle rettigheter
Personvern / GDPR
Konflikthåndtering og tvisteløsning
Transaksjoner og DD-prosesser
Rammebetingelser

Key capabilities within tech-contracts. Efficient and available partners. Strong negotiation skills. Selmer’s team worked very close with us as a customer, being available and searching for good solutions.

Legal 500

Møt vårt team