Kompetanse

Martin Thore Zach er tilknyttet energiavdelingen i Selmer hvor han hovedsakelig bistår ulike aktører innen shipping, offshore og energisektoren. Martin er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. I tillegg har han tatt en LL.M. i Maritime law ved Nordisk institutt for sjørett, hvor han har tilegnet seg erfaring med shipping-kontrakter, ansvarsregler, og sjøforsikring. Martin skrev masteroppgave om skipsverfts retensjonsrett i skip ved Nordisk institutt for sjørett.

Arbeidserfaring

2024
Juridisk saksbehandler – Advokatfirmaet Selmer AS

Utdanning

2022 - 2023
LL.M. Maritime Law – Universitetet i Oslo
2019 - 2024
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2023
Shipyard's Right of Retention