Vår kompetanse

Shipping og transport

Norge er en av verdens fremste skipsfartsnasjoner. Norske rederier og transportører har vært tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi og tenke alternativt for å løse de utfordringene bransjen står overfor, som gjør at shipping- og transportindustrien i Norge er godt posisjonert for fremtiden.

Vi har lang erfaring med å bistå de ulike aktørene i bransjen, fra rederier innen offshore og konvensjonell shipping, til befraktere og operatører, managers og verft. Vi har inngående kjennskap til de ulike kontraktene som benyttes, herunder tids- og reisecertepartier, konnossementer, managementavtaler, riggkontrakter, FPSO kontrakter, skipsbyggingskontrakter og logistikkavtaler. De siste årene har vi i økende grad vært involvert i kontrakter og prosjekter innenfor fornybar energi.


Vi bistår jevnlig med kjøp og salg og sale & leaseback av skip og rigger, og har vært involvert i flere ulike shippingprosjekter som involverer bygging og/eller lange befraktningskontrakter. Vi har også egne tvisteeksperter som håndterer omfattende prosesser for domstolene samt voldgifter både i Norge og utlandet.


Transport omfatter mer enn shipping, og vi har også lang erfaring med å bistå innenfor vei, jernbane og spedisjon.


Våre tjenester

Utarbeidelse og forhandling av kontrakter
Bygging av skip og rigger
Kjøp og salg av fartøy og ulike sale & leaseback - strukturer
Sjøforsikring
Skipsarrest
Eierskapsstruktur
Finansiering og garantier
Obligasjon- og eksportfinansiering
Tvisteløsning

Highly qualified and motivated team to ensure the best result is achieved. Strong commercial understanding and knowledge of the business. Always available.

Legal 500

Les relaterte nyheter