Kompetanse

Ståle L. Hagen er spesialist på kommersielle teknologikontrakter og har omfattende erfaring med forhandling av slike kontrakter, både i Norge og internasjonalt. Ståle har tidligere arbeidet i IT-bransjen, både på kunde- og leverandørsiden, og har i samarbeid med Den norske Dataforening (DnD) og DFØ (SSA) også vært med på å utvikle flere av standardkontraktene som benyttes i bransjen. Ståle er kjent for å fokusere på prosessledelse, og for å kombinere teknologisk utvikling og nye forretningsmodeller med kontrakter som sikrer en vellykket gjennomføring. Han arbeider også med transaksjoner og tvisteløsning for aktører innen IT-bransjen, blant annet som mekler. De internasjonale ratingbyråene Chambers og The Legal 500 fremmer Ståle som en av Norges ledende advokater innen teknologi. Ståle er en inspirerende foreleser og foredragsholder innen områder som IT-rett, kontrakter og forhandlinger, og holder jevnlig gjesteforelesninger på Universitetet i Oslo og Oslo Met.

Arbeidserfaring

2013
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2005 - 2013
Advokat/partner – Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2000 - 2005
Country Counsel/Commercial Negotiator – Hewlett-Packard Norge
1998 - 2000
Kontraktsansvarlig – SIAMO IT-prosjekt NAV (tidl. Aetat Arbeidsdirektoratet)
1997 - 1998
Kontraktskonsulent – Saga Petroleum

Utdanning

1997
Cand.jur. – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2015
Salg av advokattjenester. I: Å være advokat
2006
Kontraktstandard for IT-drift
2004
Sjekkliste for SLA
2003
S2000 Kontraktstandard for programutvikling
2002
Kontraktstandard for vedlikehold og videreutvikling
2000
PS2000 Kontraktstandard for programutvikling