Aktuelt

COP28: Fossile brensler

Publisert

DSC03833

Selmers ESG-team ser nærmere på temaene som er forventet å bli sentrale under årets klimatoppmøte i Dubai, COP28. I dag kommenterer vi de ventede diskusjonene om fremtiden til fossile brensler.

I dag går startskuddet for klimatoppmøtet COP28 der ledere fa hele verden møtes for å diskutere klimautfordringene og handlingsplanen for det videre arbeidet med å begrense temperaturstigningen til godt under 2 grader, og helst 1,5 grader, slik Parisavtalen legger opp til.

Fossile brensler

Et sentralt tema på agendaen ventes å være fremtiden til fossile brensler. Dette har vært et tema også på de tidligere klimatoppmøtene, hvor hvor ambisjonsnivået på COP26 ble senket gjennom en endring i ordlyden i sluttdokumentet fra utfasing til nedfasing av fossile brensler. På klimatoppmøtet i fjor var temaet sentralt, men det ble ikke oppnådd noen økning av ambisjonsnivået. Det er derfor knyttet stor spenning til hvorvidt landene enes om dette under COP28.

En viktig nyansering i debatten om fremtiden til fossile brensler er at det først og fremst gjerne snakkes om såkalte "unabated fossil fuels". Dette er fossile brensler hvis utslipp i atmosfæren ikke blir forhindret, eksempelvis gjennom karbonfangst og lagring.

Temaet er særlig aktuelt i lys av den globale gjennomgangen (som vi skrev om forrige uke) som viser til utfasing av såkalte urensete (unabated) fossile brensler som et sentralt tiltak for å nå målet om en begrensning av temperaturstigningen. Forbrenning av kull, olje og gass står for den største delen av de menneskeskapte klimautslippene, men er også en stor og viktig fremdriver av verdensøkonomien.

Det forventes at COP28 vil være scenen for harde forhandlinger mellom land som leder an i krav om en uforbeholden utfasing, land hvor olje- og gass er en sentral inntektskilde og energikilde, samt øvrige land som ønsker en mellomløsning. Allerede før COP28 er premissene for diskusjonene satt; en meningsstrid mellom de som mener at olje- og gassindustrien tar for mye plass og har for stor innflytelse på klimadiskusjonene og de som mener at olje- og gassindustrien vil være en sentral aktør de kommende tiårene i sin rolle som energiprodusenter, men også som en industri som vil gjøre det mulig å generere tilstrekkelig kapital mot investeringer i fornybare energikilder.

Norges posisjon

Som et olje- og gassproduserende land som samtidig er en aktiv pådriver i kampen mot klimaendringer, opplever den norske regjerningen press fra flere fronter. På COP28 forventes det at Norge tar til orde for utfasing av fossil energi, på lik linje med EU. I første rekke vil det være tale om utfasing av fossil energi der fangst og lagring av CO2 (CCS) ikke gjennomføres.