Vår kompetanse

EU, EØS og konkurranserett

EØS-reglene er i stadig endring, og setter viktige rammer for bedriftenes markedsmuligheter. Konkurransetilsynet og EU-kommisjonen er aktive i håndhevingen av konkurransereglene, samtidig som sanksjonene for brudd på konkurransereglene er betydelig skjerpet de siste årene. Det har også skjedd en rivende utvikling i private søksmål for erstatning for brudd på konkurransereglene.

Selmers advokater innen EU/EØS og konkurranserett har bred erfaring innen konkurranserett, de fire friheter og generell EØS-rett. Vi jobber for å fremme våre kunders forretningsmessige mål gjennom aktiv bruk av konkurransereglene og EØS-reglene i kommersielle relasjoner.


De siste årene har vi håndtert flere store saker som har involvert Europakommisjonen, EFTAs overvåkningsorgan (ESA) og Konkurransetilsynet, blant annet innen digitale plattformmarkeder, dagligvaresektoren, bank/finans, prosessindustrien, eiendom og kraftbransjen. Vi er involvert i flere store etterforsknings- og erstatningssaker, og har lang erfaring med å håndtere internasjonale saker med advokater i ulike jurisdiksjoner.

Våre tjenester

Konkurransevurderinger i forbindelse med transaksjoner, samarbeid og informasjonsdeling
Konkurransemeldinger, lokale myndigheter og EU
Compliance-manualer, opplæring
Dawn-raids
Erstatningssaker

The team is lean, service-minded and efficient and has great and relevant expertise.

Chambers

Les relaterte nyheter