Kompetanse

Karen Anne Rekkedal har offentlige anskaffelser som sin spesialitet og har arbeidet med dette siden hun ble uteksaminert i 2007. Hun bistår offentlige aktører med vurdering av hvilke offentlige organ som er omfattet av anskaffelsesregelverket, hvilke anskaffelsesprosedyrer innkjøper skal følge, utforming av konkurransegrunnlag, gjennomføring av konkurranser, klageprosesser for Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) og domstolene, samt andre problemstillinger relatert til anbudskontrakter. Flere av oppdragsgiverne er regulert av forsyningsforskriften og sikkerhetsloven og Karen Anne er dermed godt kjent med både forsyningsforskriften og forskriften for forsvars og sikkerhetsanskaffelser. På leverandørsiden bistår Karen Anne selskaper med utforming av tilbud, vurdering av anbudssamarbeid, klageprosesser for KOFA og domstolene og problemstillinger som oppstår ved endringer i eller forlengelse av avtaler. Karen Anne har bred bransjeerfaring og jobbet blant annet med aktører innen bygg og anlegg, IT, helse, energi, forsvarssektoren, konsulenttjenester, arkitektur og kollektivtransportsektorene. Gjennom sitt arbeid med anskaffelser har Karen Anne arbeidet mye med offentleglova, som spørsmål knyttet til innsynsbegjæringer under anbudsprosesser og habilitetsvurderinger. Karen Anne har også omfattende erfaring med regelverket for offentlig støtte og forvaltningsloven.

Arbeidserfaring

2020
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2008 - 2019
Advokatfullmektig/fast advokat/senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA

Utdanning

2022 - 2022
Executive Education: Selmer Pro – Saïd Business School
2007
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo
2006
Studier i EU Law, Company Law, Law of Contract and Public International Law – University of Southampton

Publikasjoner

Norske konsesjonsordninger under Tjenestedirektivet
2022
Ekstraordinære kostnader kan gi grunnlag for prisjusteringer i offentlige kontrakter
2020
Sikkerhetsgraderte anskaffelser
2020
Rettslige konsekvenser av koronavirus for offentlige anskaffelser
2019
Byggeprosjekter fra start til slutt