Vår kompetanse

Karbonfangst og lagring (CCS)

Karbonavgifter, kvotemarkedet og EUs taksonomi utfordrer i økende grad driftsvilkårene til utslippsintensiv industri. Karbonfangst- og lagring kan redusere eksponering mot karbonrisiko, bedrer den enkelte bedrifts rammevilkår og bidrar til å redusere utslipp. Norge og EU har høye målsetninger for karbonfangst og lagring, og satsingen vil få stor betydning for klassisk petroleumsvirksomhet og annen utslippsintensiv industri. For å møte markedets behov og myndighetenes ambisjoner er større CCS prosjekter under utvikling i både Norge og utlandet, flere med planer om endelig lagring av industrielle karbonproduksjon på norsk kontinentalsokkel.

Selmer bistår både nasjonale og internasjonale aktører i CCS-verdikjeden. Teamet jobber tett på flere definerende prosjekter, og har inngående kjennskap til de regulatoriske og kontraktuelle problemstillingene som oppstår. 


Vi har nære forbindelser til både industri og regulatoriske myndigheter, og følger regelverksutviklingen tett.

Våre tjenester

Etablering og organisering av verdikjeder
Operasjonelle kontrakter
Regulatoriske spørsmål
Myndighetskontakt
Tvister
Tredjeparttilgang