Kompetanse

Magne Kielland er en del av Energiavdelingen i Selmer. Magne arbeider hovedsakelig med industriprosjekter i energibransjen og etablering av nye grønne verdikjeder mot offshoreindustrien. Magne bistår en bred gruppe norske og internasjonale aktører i energibransjen med å utarbeide, forhandle og analysere kommersielle kontrakter. Som en del av Selmers tvistegruppe fører han saker for både alminnelige domstoler og i voldgift. Han har også bistått i forbindelse med flere større transaksjoner innen olje og gass på norsk sokkel. Magne har høy kompetanse på det regulatoriske rammeverket for et bredt spekter av energibransjen, særlig innenfor kontrakts- og petroleumsrett, men også innenfor kjernekraft, karbonfangst- og lagring og hydrogen. Som vitenskapelig assistent på Nordisk Institutt for Sjørett ved Universitetet i Oslo skrev han avhandling om oljeselskapenes garantiansvar for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel.

Arbeidserfaring

2021
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2019
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
Vitenskapelig assistent – Nordisk Institutt for Sjørett, avdeling for petroleumsrett
2016 - 2016
Førstekonsulent – UDI, asylavdelingen

Utdanning

2019
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo
2019
Utveksling – Kent College of Law, Chicago

Publikasjoner

Finansiell sikkerhetsstillelse i petroleumsretten – spesielt om morselskapsgarantien