Vår kompetanse

Media, sport og underholdning

Media, sport og underholdning er bransjer i sterk endring – drevet frem av nye brukerpreferanser, rask teknologiutvikling, nye forretningsmodeller og høy lovgivningsaktivitet. Bransjen er også utpreget internasjonal, og omfatter mange land med ulike rettssystemer.


Vi har inngående kunnskap om verdikjeden bransjeaktørene operer i, og bistår med å avklare spillerommet de har innenfor de rettslige rammebetingelsene og med alle typer kontrakter knyttet til daglig virksomhet og samarbeidskonstellasjoner.


Vi bistår medieaktører med å produsere, kjøpe og selge innhold, idrettsorganisasjoner med å forvalte medierettigheter, e-sportslag med deltakeravtaler, sponsoravtaler og merchandising, og arrangører med arrangementsavtaler. Vi gir også løpende råd om ytringsfrihet og det kompliserte grensesnittet mellom journalistisk virksomhet og personvern, og hvordan virksomhetene kan balansere behovet for riktig og fleksibel kompetanse i bransjer der omstilling og nedbemanning er den nye normalen.


Vi bistår løpende med strukturelle transaksjoner og kjøp og salg av virksomheter, og har vært involvert i flere av konsolideringsprosessene som har preget sektoren de senere årene.​

Våre tjenester

Analyse av rammebetingelser for nye medievirksomheter som sosiale medier, plattformleverandører, influensere og Metaverse
Markedsføring, produktplassering, betting-, alkohol- og tobakksreklame
Netthandel
Kringkasting og brukerstyrt mediekonsum
Opphavsrett, beskyttelse av programkonsepter
Personalisering og lokalisering av innhold, og utnyttelse av store datamengder på tvers av plattformer og produkter/tjenester
Innholdsansvar, redaktøransvar og brukergenerert innhold
Ytringsfrihet og personvern
Konkurranserettslige vurderinger
Rettighetsklarering
Avtaler om kjøp og salg av innhold
Innholdsproduksjonsavtaler
Lisensiering av sportsrettigheter
Sponsoravtaler
Brukervilkår og code of conduct
Arbeidsrett, innleie, tjenesteutsetting og konsulenttjenester
Teknologianskaffelser
Kjøp og salg av virksomheter
Tvisteløsning i og utenfor domstolene