Kompetanse

Nils Kristian Einstabland er spesialist på rettslige spørsmål knyttet til teknologi, media, telekom, digital omstilling og big data. Etter å ha jobbet tett med disse spørsmålene siden tidlig på 1990-tallet har han meget god innsikt i grensesnittet mellom kundenes forretningsmessige behov, rettslige mulighetsrom og regulatoriske og politiske rammebetingelser, og er en av Norges mest erfarne advokater innen sitt felt. Han er svært anerkjent for sin evne til å finne innovative løsninger på problemstillinger som det verken finnes klare rettslige eller kommersielle svar på, og har god kompetanse på forretningsutvikling og strategiske prosesser. Nils Kristians rådgivning omfatter bistand med immaterialrett, personvern, tjenesteutsetting, lisensiering og distribusjon. Han har også betydelig erfaring med etablering av strategiske allianser og fellesforetak, i tillegg til virksomhetsoverdragelser og strukturelle transaksjoner, både i Norge og internasjonalt. Han jobber også jevnlig med aktører innen bioteknologi-, eiendoms- og energibransjen, og yter forretningsjuridisk rådgivning i større internasjonale prosjekter.

Arbeidserfaring

2005
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2002 - 2005
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA
2000 - 2002
Chief Legal Officer – Scandinavia Online AB
1995 - 2000
Advokat – BA-HR Advokatfirma
1994 - 1995
Dommerfullmektig – Sør-Østerdal tingrett
1991 - 1994
Advokatfullmektig – Lowzow & Reed Advokatfirma

Utdanning

1991
Cand.jur. – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2020
Rettsspørsmål ved kommersialisering av stordata - i boken Kunstig intelligens og big data i helsesektoren – Gyldendal 2020
2018
Fra kaos til GDPR compliant - i tidsskriftet Praktisk økonomi & finans 3/2018
2001
Innføring i telekommunikasjonsrett – medforfatter – Cappelen akademisk
1999
Y2K – Country report for Norway. I: Understanding, Preventing and Litigating Year 2000 Issue
1998
Telerett – Cappelen akademisk
1995
Legal framework for satellite communication – I: 25 years anniversary anthology in computers and law – medforfatter – Tano
1992
Kringkastingsbegrepet – Complex – Tano

Les relaterte nyheter