Kompetanse

Maren Tveten arbeider særlig med telekommunikasjon, IT-rett og kontraktsrett. Dette omfatter blant annet rådgivning knyttet til telekomlovgivningen, herunder sikkerhetskrav, rapporteringskrav, tillatelser og kontakt med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, samt vurdering, utarbeidelse og forhandlinger av IT-kontrakter, lisensvilkår, salgs-og innkjøpsvilkår og ulike former for samarbeidsavtaler. Maren har også vært utleid til et ledende IT-selskap hvor hun bistod med tilbudsutarbeidelser, forhandlinger og andre spørsmål knyttet til IT-kontrakter. Maren bistår også virksomheter innenfor personvern, herunder rådgivning knyttet til compliance-programmer for overholdelse av personvernlovgivningen og vurderinger av grunnlag for lovlig behandling av personopplysninger.

Arbeidserfaring

2018
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS

Utdanning

2017 - 2017
Utveksling – American University Washington College of Law
2013 - 2018
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

2018
Overgang av opphavsrettigheter til åndsverk skapt i arbeidsforhold – En diskusjon av den norske hovedregelen om rettighetsovergang i arbeidsforhold