Vår kompetanse

Private equity

Private Equity fond (PE-fond) er store og viktige eiere av norsk næringsliv. Fondene er aktive eiere med klare krav til verdiskapning og avkastning. Avtaleverket som benyttes ved PE-investeringer er omfattende, og kjennetegnes av at fondet ønsker gjennomføringsevne i kombinasjon med insentivering av nøkkelmedarbeidere. Fondet er også avhengig av effektive mekanismer for salg av virksomheten.

Vi har vært involvert i private equity-segmentet helt siden sektoren ble etablert, og arbeider regelmessig for norske og globale fond når disse investerer i Norge. 


Gjennom vårt langvarige engasjement har vi opparbeidet oss omfattende erfaring med store og komplekse norske og internasjonale PE-transaksjoner. Vi jobber for å finne innovative løsninger for klientene våre, og har utviklet rammeverk og maler spesielt tilpasset dette segmentet.

Våre tjenester

M&A
Strukturering
Finansiering
Management insentivprogrammer​
Bolt-ons
Operasjonell drift
Skatterådgivning​
Exit og restrukturering
Etablering av fond og fondsstrukturer