Kompetanse

Robert Sveen arbeider hovedsakelig med transaksjoner, M&A, Private Equity og børs- og verdipapirrett. Robert har mer enn 25 års erfaring med internasjonale (cross-border) transaksjoner på og utenfor børs for store internasjonale Private Equity fond, Staten, internasjonale investeringsbanker og offentlige og private investorer og eiere. Gjennom sitt mangeårige arbeid med slike transaksjoner har Robert omfattende erfaring med å lede transaksjonsprosesser som involverer flere jurisdiksjoner, både rene oppkjøp og kapitalmarkedstransaksjoner som børsnoteringer og "public-to-private-transaksjoner". Robert bistår også med løpende børs-, selskaps- og regnskapsrettslig rådgivning. De internasjonale ratingbyråene Chambers og Legal 500 fremmer Robert som en av Norges ledende transaksjonsadvokater. Robert har styreverv i flere private selskaper og har gjennom disse også meget god kompetanse på prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse. Robert er co-head for Selmers "international relations".

Arbeidserfaring

2012
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2000 - 2011
Partner og leder av Corporate avdelingen – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
1994 - 2000
Fast advokat – Advokatfirmaet BA-HR
1993 - 1994
Assistent – Generaladvokaten

Utdanning

1989 - 1992
Cand.jur. – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2017
Float guide for initial public offering
2011
How to float/list a company on the Norwegian Stock Exchange
2011
Norway – I: The Corporate Governance Review. London
2010
Norway – I: Getting the Deal Through: Private Equity in 33 jurisdictions worldwide
2010
Norway – I: The International Comparative Legal Guide to Mergers and Acquisitions.