Vår kompetanse

Sjømatnæringen

Sjømat er en viktig industri for Norge, og blant våre største eksportnæringer. Gjennom fiske, salgsaktivitet og leverandørindustri legger sjømatnæringen grunnlag for sysselsetting og verdiskapning i hele landet. Næringen er strengt regulert, og påvirkes av både nasjonal og internasjonal politikk. Det er i dag en interesse også for å forstå ESG-dimensjonen av sjømatindustrien, og det forventes at ny lovgivning vil komme.

Vi har lang erfaring med det juridiske rammeverket og de kommersielle faktorene i markedet. Med lang fartstid som rådgivere for sjømatindustrien har vi solid forståelse av viktige trender og aktører i sektoren. Vi har også erfaring med myndighetskontakt, omdømmebygging og den juridiske dimensjonen av bærekraft.​ 


Vi representerer klienter i alle segmenter i industrien, herunder forretningsutvikling, investering og transaksjoner, tvister, regulatoriske forhold, samt støtte til selskaper for hvordan de best kan beskytte og fremme sine interesser.

Våre tjenester

Konsesjoner
Regulatoriske forhold
Miljøspørsmål
Handel og eksport
Finansiering
Salg- og distribusjonsløsninger
Konkurranserett
Bærekraft (compliance)

Les relaterte nyheter