Kompetanse

Øyvind Olimstad er spesialisert innen petroleumsrett, kontraktsrett, transaksjoner og tvisteløsning. Han bistår norske og internasjonale aktører innen olje, gass og oljeservicenæringen med utarbeidelse og forhandling av industrielle kontrakter, strukturering og gjennomføring av transaksjoner og tvister. Øyvind har bistått i en lang rekke transaksjoner, både med kjøp, salg og sammenslåing av selskaper og overdragelse av eierandeler. Han har omfattende erfaring med bistand i regulatoriske forhold innen petroleumsretten, som tredjepartstilgang, konsesjonstildelinger, myndighetsgodkjennelser, unitisering og generell rådgivning i relasjon til samarbeidsavtalen for norske produksjonstillatelser. Øyvind bistår også med alle former for tvisteløsning, herunder megling, saker for domstolene og voldgift. Han har i tillegg betydelig erfaring med utarbeidelse av kontrakter for landbaserte industriselskaper, og har ledet flere krevende forhandlinger og vært involvert i en rekke internasjonale transaksjoner innenfor både industri og petroleumssektoren.

Arbeidserfaring

2018
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2007 - 2017
Advokatfullmektig/advokat/Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA

Utdanning

2007
Cand.jur. – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Retten til petroleumsforekomster i havområdene utenfor Svalbard