Vår kompetanse

Olje og gass

Petroleumsindustrien er en hjørnesten i norsk økonomi, næringsliv og sysselsetting. Fremtiden for norsk sokkel byr på betydelige muligheter og utfordringer. Ny teknologi, et regelverk i utvikling og nye grensesnitt mot fremvoksende industrier som havvind, hydrogen og karbonlagring bidrar vil prege bransjen i årene som kommer. Viktige valg skal tas der optimal rådgivning blir sentralt.

Våre advokater innen olje og gass har lang bransjeerfaring og kjenner aktørene i petroleumssektoren. Vi yter rådgivning innenfor alle områder av petroleumsvirksomheten for å finne de beste juridiske og kommersielle løsningene. 


Vi yter også løpende bistand ved problemstillinger som oppstå for og mellom lisenspartnere, og innen arbeidsrett, bærekraft og ESG, compliance, fornybar energi, konkurranserett, immaterialrett, IT-anskaffelser og outsourcing.

Våre tjenester

Virksomhetsetablering på norsk sokkel
Selskaps- og lisenstransaksjoner i inn- og utland
Fabrikasjoner
Tvister
Regulatoriske spørsmål
Samarbeidsavtalen
Tredjeparttilgang
Operasjonelle kontrakter
Unitisering
Fjerning av installasjoner

The lawyers balance the legal and practical challenges in an exemplary way.

Chambers

Les relaterte nyheter