Menneskene

Clara Marie Hverven

Fast advokatOslo

Last ned profilbilde

Clara Marie Hverven

Kompetanse

Clara Marie Hverven er tilknyttet kompetanseområdet Eiendom. Clara spesialiserer seg innen rådgivning i utviklingsprosjekter, og bistår i alle spørsmål som gjelder regulering og byggesak samt i tingsrettslige struktureringsprosesser. Dette inkluderer håndtering av heftelser, fradeling, sammenføying, arealoverføring, opprettelse av anleggseiendom samt seksjonering. Clara bistår også med rettighetserverv gjennom avtale og ved ekspropriasjonsskjønn, og i alminnelige transaksjoner for næringseiendom. Clara er spesialisert i planrett fra Universitet i Bergen, og skrev masteroppgaven "Betydningen av privatrettslige forhold i byggesaker - en analyse av samspillet mellom plan- og bygningsrett og fast eiendoms rettsforhold".

Arbeidserfaring

2023
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2020 - 2023
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2020 - 2020
Stipendiat – Advokatfirmaet Selmer AS
2018 - 2018
Trainee – Diverse advokatfirmaer

Utdanning

2014 - 2020
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen
2019 - 2019
Utveksling – Universidade de Lisboa

Publikasjoner

2020
Masteroppgave: Betydningen av privatrettslige forhold i byggesaker - en analyse av samspillet mellom plan- og bygningsrett og fast eiendoms rettsforhold