Kompetanse

Daniel Hagen er tilknyttet energiavdelingen i Selmer hvor han bistår ulike aktører i energisektoren med juridisk rådgivning, hovedsakelig i forbindelse med industriprosjekter. Gjennom sitt arbeid har Daniel opparbeidet seg bred kompetanse innenfor kontraktsrett. Daniel er spesialisert innen sjørett ved Nordisk institutt for Sjørett ved Universitet i Oslo, hvor han var ansatt som vitenskapelig assistent da han skrev sin masteravhandling innen sjørett. Han bistår også klienter innenfor Shipping og Offshore, herunder juridisk rådgivning knyttet til skipsbygging og certepartier.

Arbeidserfaring

2022
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2021 - 2022
Vitenskapelig assistent – Nordisk institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo
2019 - 2020
Kollokvieveileder/undervisningsassistent – Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
2018 - 2020
Forsikringsmedarbeider – Söderberg & Partners
2020
Praktikant – Advokatfirmaet Selmer AS

Utdanning

2017 - 2021
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2022
Containerbranner i sjøtransport - Om transportørens og senderens ansvar