Vår kompetanse

Fornybar energi

Omfattende utbygging av fornybar energi er en nødvendig del av den globale energiomstillingen. Den norske regjeringen har satt et mål om netto null klimagassutslipp i 2050, noe som stiller store krav til både politiske og kommersielle aktører.

Vårt fornybarteam gir råd på tvers av alle grønne og fornybare teknologier, inkludert havvind, landbasert vind, vannkraft, solenergi og fjernvarme. Vi bistår utviklere, investorer, leverandører og offentlige selskaper innen hele spekteret av transaksjoner og problemstillinger som er relevante for sektoren.


Rådgivningen utføres i samarbeid med bransjespesialister innen skatt og avgift, entreprise, finansiering, EU, EØS- og konkurranserett, prosedyre, eiendom og M&A. Som ett av få norske advokatfirmaer har Selmer et internt team bestående av økonomer og revisorer med spesiell kompetanse på kraftsektoren, som kan bistå med blant annet verdivurderinger og finansiell due diligence.

Våre tjenester

Bistand gjennom hele livssyklusen for fornybarprosjekter, fra planlegging og konsesjonsprosess, finansiering og utbygging til drift og nedsalg
Innkjøpsprosesser og kontraktsforhandlinger
Regulatoriske spørsmål på nasjonalt og EU-nivå
Støtteregimer og tildelingsprosesser
Nettilknytning og kraftomsetning
Strukturering og forhandling av joint ventures
Kraftbeskatning
Prosjektfinansiering og M&A
ESG og bærekraftsspørsmål

Their client service is very good, and they are absolutely available with a big team.

Chambers

Les relaterte nyheter