Menneskene

Even Berg

Partner, advokatOslo

Last ned profilbilde

Even Berg 2

Kompetanse

Even Berg er spesialist på eiendomsutvikling, næringseiendomstransaksjoner og entreprisejuss. Han har arbeidet bredt og variert med eiendom i Selmer i over 20 år, og bistår flere store eiendomsselskaper og utviklingsmiljøer. I tillegg omfatter hans praksis alminnelig kontraktsrett og prosedyre. Even har bistått med etablering av en rekke forskjellige samarbeidsstrukturer, både som felles eide aksjeselskaper og ulike avtalekonstruksjoner mellom grunneiere, utviklere, leiere og entreprenører. Han har god kommersiell forståelse, og brukes ofte som sparringspartner i komplekse prosjekter. Even er dyktig til å forhandle og å skrive kontrakter, og har blant annet utarbeidet standard leiekontrakter og forvaltningsavtaler for flere store eiendomsselskaper. Som rådgiver i store utviklingsprosjekter har han utarbeidet en rekke kompliserte totalentreprise-kontrakter, herunder også samspillskontrakter. Gjennom mange års arbeid med prosjekter i tidlig fase har han også fått god kompetanse innen reguleringsjuss, forurensning, rådgivningskontrakter og ekspropriasjon. Arbeidet med utviklingsprosjekter omfatter også forhandling av utbyggingsavtaler med kommuner og etablering av ulike modeller for tomtekjøp og infrastrukturutbygging som sikrer overdagelser på et tidlig tidspunkt på balanserte vilkår. Som ledd i arbeidet med store næringsprosjeker de senere årene har Even utarbeidet særreguleringer i entpreprisekontrakter og leieavtaler som legger til rette for lettere byggherrestyring og større harmoni i prosjektenes avtaleverket enn det som følger av dagens standard entrepriseavtaler og standard leieavtaler. Gjennom sitt arbeid for større offentlig eide eiendomsselskaper har Even fått god innsikt i de særskilte rettighetsforhold og problemstillinger som oppstår i grensedragningen mellom privat og offentlig virksomhet. Han har videre arbeidet med flere store prosjekter med offentlige aktører, og derigjennom utvilket god kompetanse på hvordan prosesser med offentlige aktører best styres og hvordan kommersielle leieavaler og avtaler om overdragelse av grunn håndteres opp mot de særlige kravene i statsstøtteregelverket og anskaffelsesregelverket. Even prosederer eiendomssaker jevnlig. De internasjonale ratingbyråene Legal 500 og Chambers Europe fremmer Even som en av Norges ledende advokater innen eiendom. "He is a very strong lawyer and one of the leaders in his field".

Arbeidserfaring

2007
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
1999 - 2007
Advokatfullmektig/advokat – Advokatfirmaet Selmer DA
Vitenskapelig assistent – Universitetet i Oslo

Utdanning

Cand.jur. – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2019
Byggeprosjekter fra start til slutt - medforfatter - Advokatfirmaet Selmer AS
1999
Erstatning etter naturvernloven § 20 - Institutt for offentlig retts skriftserie