Bygge- og anleggsnæringen er blant landets største. Prosjektene har til felles at de ofte er svært omfattende og involverer langvarige kontrakter, høye kontraktssummer og flere involverte parter.

Entrepriseteamet i Selmer jobber på tvers av bransjer innen infrastruktur, bygg og anlegg. Vi bistår i alle stadier av prosjektene, herunder med å legge riktig entreprisestrategi, anskaffelsesprosesser, kontraktsutforming, forhandlinger, prosjektgjennomføring og kravshåndtering. Videre bistår vi i forbindelse med sluttoppgjør, mekling og tvisteløsning. Vi arbeider også aktivt på systemnivå med å forebygge tvister.


Vi har spesielt høy kompetanse på store samspillsprosjekter, større infrastrukturprosjekter, tekniske entrepriser og råbyggsentrepriser, samt arkitekt- og rådgiverforhold. Advokatene våre er regelmessig engasjert i tvister på alle disse områdene, både for spesialiserte tvisteorganer og de alminnelige domstoler, og flere har også prosedert for Høyesterett.


Vi samarbeider tett med faggruppen for offentlige anskaffelser, som gir oss mulighet til å yte integrert bistand i anskaffelsesprosesser.

Våre tjenester

Entreprisestrategi
Anskaffelsesprosesser
Kontraktsutforming, inkludert totalentreprisekontrakter, samspills-, OPS- og alliansekontrakter, arbeidsfellesskap og innleie
Rådgiver og prosjekteringskontrakter
Forhandlinger
Gjennomføring av kravshåndtering
Sluttoppgjør
Megling og tvisteløsning

Selmer adds both an understanding of construction projects and detailed and up-to-date knowledge of legal matters concerning the construction industry and legal standards.

Chambers

Møt vårt team

Les relaterte nyheter