Menneskene

Håkon Sandbekk

Partner, advokatOslo

Last ned profilbilde

Håkon Sandbekk

Kompetanse

Håkon Sandbekk er spesialisert innen fornybar energi, grønne teknologier og kraftmarkeder. Håkon har de siste ti årene opparbeidet seg omfattende industriell erfaring innenfor alle aspekter av fornybarprosjekter, både innen vind, vann, solkraft og fjernvarme, både i Norge og internasjonalt. Han har blant annet ledet forhandlinger om etablering, finansiering og utbygging av flere offshore vindkraftverk i nordsjøområdet, samt Europas største landbaserte vindkraftverk på Fosen i Midt-Norge. Håkon har bistått i alle stadier av slike prosjekter; fra planlegging, utvikling, utbygging og finansiering til operasjonell drift og transaksjoner. Han har også betydelig erfaring med utarbeidelse og forhandling av leverandørkontrakter og ulike former for strategiske samarbeidsavtaler og etablering av joint ventures, i tillegg til prosjektfinansiering. Håkon hjelper også selskaper med problemstillinger knyttet til kraft- og sertifikatmarkeder, bilaterale kraftkontrakter, støtteordninger og karbonprising. I tillegg har Håkon meget god kompetanse på regulatoriske spørsmål, inklusive konsesjonssøknader, nettilknytning og miljørett. Håkon er medlem av Juristforbundets fagutvalg for energi- og miljørett. Han er av Legal Power List rangert som en av de fem mest innflytelsesrike advokatene i den globale vindsektoren.

Arbeidserfaring

2017
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2012 - 2017
Senior Legal Counsel – Statkraft AS
2009 - 2012
Head of Legal UK – Statkraft UK Limited
2008 - 2009
Legal Counsel – Statkraft AS
2002 - 2007
Advokatfullmektig/fast advokat – Advokatfirmaet BA-HR

Utdanning

Cand.jur. – Universitetet i Oslo

Les relaterte nyheter