En storstilt utbygging av havvind i Nordsjøen er et viktig bidrag for at EU skal nå sine utslippsmål og samtidig dekke et sterkt økende behov for fornybar energi i tiårene som kommer. Havvind er en sentral del av den norske regjeringens grønne industriløft, og regjeringen har satt et ambisiøst mål om utbygging av 30 GW havvind på norsk sokkel innen 2040.
Planlegging og utbygging av havvindprosjekter reiser omfattende og komplekse juridiske og kommersielle problemstillinger, og krever spesialisert kompetanse.

Vi bistår utviklere, energiselskaper, leverandører, investorer og offentlige aktører gjennom hele livssyklusen til havvindprosjekter; fra tidlig utviklingsfase og konsesjonsprosess, gjennom innkjøps- og utbyggingsfase til finansiering og M&A.


Flere av advokatene våre har unik industriell erfaring fra havvindprosjekter i Nordsjøen, og har bistått toneangivende aktører i noen av Europas største og mest komplekse utbyggingsprosjekter. Vi bistår også norske leverandører som deltar i internasjonale havvindprosjekter, eksempelvis i USA og Asia.

Våre tjenester

Regulatoriske spørsmål, konsesjons- og tildelingsprosesser
Støtteordninger, markedstilgang og nettilknytning
Prosjektstrukturering og forhandling av joint ventures og operatørmodeller
Kontraktsstrategier, kontraktsforhandlinger og support gjennom utbyggingsprosessen
Bistand til utforming og forhandling av øvrige prosjektdokumenter
Finansiering, herunder ulike former for prosjektfinansiering
M&A
Tvisteløsning