Menneskene

Josefine Marie Lindstrøm

AdvokatfullmektigOslo

Last ned profilbilde

Josefine Marie Lindstrøm

Kompetanse

Josefine bistår norske og internasjonale utstedere, finansielle rådgivere og investorer innenfor børs- og verdipapirrett, transaksjoner og M&A. Hun har erfaring fra emisjoner, nedsalg med krav om EØS-prospekt, due diligence-prosesser og oppkjøp. Videre yter Josefine løpende bistand og rådgivning innen selskaps- og kontraktsrett, herunder i tilknytning til stiftelse av selskap, avvikling, kapitalendringer og aksjonærspørsmål.

Arbeidserfaring

2023
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2023
Praksis – Texas Law Capital Punishment Clinic
2020 - 2023
Juridisk konsulent – Huseierne

Utdanning

2023
Utveksling – University of Texas at Austin
2017 - 2023
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2022
Skyldkravet i forvaltningsloven § 46 første ledd