Vår kompetanse

Finansiering

Finansiering favner mange rettsområder, inkludert panterett, dynamisk tingsrett, kontraktsrett, selskapsrett, garantirett og konkurs. Vi dekker alle involverte kompetanseområder, og tilbyr ekspertise og spesialistkompetanse innen alle typer finansiering - basert på inngående forståelse av både juridiske, kommersielle og strategiske aspekter.

Klientene våre består av større norske og internasjonale banker, finansinstitusjoner, PE-fond og industrielle låntakere. En stor del av oppdragene vi bistår på inkluderer utenlandske selskaper, og vi samarbeider med ledende internasjonale advokatfirmaer.


Våre tjenester dekker alle faser av en finansiering, som innledende strukturering og forhandlinger, koordinering av internasjonale finansieringer, utarbeidelse av lånedokumentasjon, closing, restrukturering av gjeld og tvangsfullbyrdelse.

Våre tjenester

Generell, corporate og investment-grade finansiering
Låneprogrammer (inklusive ECP og EMTN-programmer)
Oppkjøpsfinansiering
Finansiering av oppkjøp av noterte selskaper
"High yield" obligasjonslån
Konvertible lån
Eiendomsfinansiering
Shipping-, offshore-, infrastruktur-, fornybar- og annen prosjektfinansiering
Eksportfinansiering
Derivattransaksjoner
Restrukturering og insolvens
Krisehåndtering i kredittinstitusjoner
Finansiell tvisteløsning

Les relaterte nyheter