Vår kompetanse

Kapitalmarkeder

Norge har et aktivt kapitalmarked som sikrer vekst og nyskapning i næringslivet. Det norske kapitalmarkedet kjennetegnes av et betydelig innslag av internasjonale aktører og er anerkjent som verdensledende innen energi, sjømat og shipping. Et internasjonalt fokus driver utviklingen innen børs- og verdipapirretten. Regelverket er i stor grad basert på EU-direktiver og det stilles høye krav til markedsaktørene.

Vellykkede kapitalmarkedstransaksjoner krever fagkunnskap om et fragmentert regelverk og kommersiell forståelse. Vi har bred erfaring innen alle aspekter av både egenkapital- og fremmedkapitalstransaksjoner, i tillegg til det finansregulatoriske rammeverket og kravene til god eierstyring og selskapsledelse.


Selmer er tett på markedstrender og utvikling i relevant regelverk. Vi deltar blant annet i både regelutviklingsarbeid og Advokatforeningens lovutvalg for børs- og verdipapirhandelrett.

Våre tjenester

Børsnoteringer og registreringer på Oslo Børs’ handelsplasser
Fusjoner og oppkjøp
Emisjoner i noterte og unoterte utstedere
Finansiell restrukturering
Løpende verdipapirrettslig rådgivning
Noterte utstederes informasjonsplikt
Plasseringer i annenhåndsmarkedet
Incentivordninger i noterte selskaper
Gjennomføring av selskapshandlinger
Møteledelse på generalforsamlinger
Tilbakekjøpsprogrammer

Outstanding collaboration. Always well prepared and solution driven.

Legal 500

Les relaterte nyheter