Kompetanse

Kine Emilie Helgeneseth bistår med rådgivning, prosjektoppfølging, forhandlinger og tvisteløsning innen bransje- og fagområdene handel, industri, teknologi og media. Hun er spesialist på personvern, og har bred erfaring med å rådgi ulike selskaper med personvernrettslige problemstillinger, herunder bistand med nødvendige vurderinger, dokumentasjon og avtaler. Kine leder Selmers ukentlige fagmøte om personvern, og holder for øvrig jevnlig presentasjoner om fagfeltet. Kine rådgir bredt innenfor teknologi og media, herunder med kontrakter, telekom og immaterial- og markedsføringsrett. Hun har også bistått med og prosedert en rekke tvister for domstolen. I tillegg har Kine hyppig involvert i due diligence-prosesser innenfor sine fagfelt.

Arbeidserfaring

2023
Fast Advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2020
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2019 - 2019
Masterstipendiat – Advokatfirmaet Selmer AS
2019 - 2019
Praktikant – Advokatfirmaet Selmer As
2018 - 2018
Praktikant – Advokatfirmaet Selmer AS

Utdanning

2020 - 2020
Utveksling – Bond University
2014 - 2020
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2019
AVSKJEDSVURDERINGEN VED HANDLINGER SOM LIGGER TETT OPP MOT ET STRAFFEBUD