Kompetanse

Lars Husebye er en del av Selmers Energiteam og jobber primært med gjennomgang, utarbeidelse og forhandlinger av kontrakter innenfor offshoretjenester, olje- og gass- og shipping industrien og bistår med rådgivning i relaterte prosjekter.​ Lars arbeider også med Eiendoms- og Entrepriserett. Lars bistår klienter i tvisteløsning, herunder forliksforhandlinger, mekling, rettssaker for den alminnelige domstol, samt voldgift. ​

Arbeidserfaring

2022
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2021
Trainee – Advokatfirmaet Selmer AS og diverse advokatfirmaer

Utdanning

2022
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen

Publikasjoner