Menneskene

Marcus Lie Sverre

AdvokatfullmektigOslo

Last ned profilbilde

Marcus Lie Sverre

Kompetanse

Marcus jobber hovedsakelig med kontraktsrett, entrepriserett og tvisteløsning. Han bistår byggherrer, entreprenører, arkitekter og andre rådgivere i ulike faser av et byggeprosjekt, herunder kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming, løpende oppfølging og sluttoppgjør. Marcus har tidligere jobbet hos Sivilombudet. Sivilombudet er Stortingets kontroll med den offentlige forvaltningen. Her jobbet Marcus bredt med den alminnelige forvaltningsretten, men også den spesielle forvaltningsretten plan- og bygningsrett, samt innsynsrett. Arbeidet hos Sivilombudet ga Marcus unik erfaring med hvordan den offentlig forvaltningen er bygget opp, hvordan den fungerer i praksis og hvilket rettslig rammeverk den offentlige forvaltningen er underlagt. Tidligere har Marcus vært en del av Selmers kapitalmarkedsgruppe hvor han jobbet med børsnoteringsprosesser og ulike former for kapitalmarkedstransaksjoner.

Arbeidserfaring

2023
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2022 - 2023
Rådgiver – Sivilombudet
2020 - 2022
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS

Utdanning

2015 - 2020
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen
2019 - 2020
Postgraduate Certificate with Disctinction, International Finance Law – Queen Mary University of London
2012 - 2015
Bachelor i organisasjon og ledelse – Høgskolen i Lillehammer

Publikasjoner

2020
Masteroppgave - En kritisk vurdering av "likegyldighet" som et alternativ til forsettets nedre grense