Kompetanse

Marie Eltervaag er fagansvarlig for Compliance i Selmers ESG og Compliance-team. Hun arbeider bredt innenfor temaene korrupsjon, hvitvasking, sanksjoner, eksportkontroll og menneskerettigheter og har et solid grunnlag for å yte rettslig og strategisk rådgivning til næringslivet om håndtering av slik risiko. Marie bistår jevnlig virksomheter med utarbeidelse, revisjon og implementering av styrende retningslinjer og rutiner, inkludert blant annet rådgivning til aksjonærer og styrer, trening og kursing av ledelse og ansatte, gjennomføring av bakgrunnssjekk og integritetsundersøkelser (IDD), compliance-reguleringer i kontraktsforhold og due diligence i transaksjonssammenheng (M&A). Hun har også erfaring fra internasjonale granskninger relatert til korrupsjon og koordinering av juridiske team i flere jurisdiksjoner, samt kompetanse på internasjonalt regelverk (FCPA, UK Bribery Act). Marie har et stort og nært nettverk av utenlandske advokater som hun samarbeider med. Marie har i tillegg særlig erfaring med rådgivning innenfor internasjonale sanksjoner og håndtering av myndighetsprosesser knyttet til slike problemstillinger. I tillegg er Marie styremedlem i stiftelsen Antikorrupsjonskonferansen. Konferansen er en er en sentral årlig arena for alle som arbeider med antikorrupsjon, innen både offentlig og privat sektor, bistandssektoren, sivilsamfunnet og frivillig sektor. Konferansen har siden oppstarten i 2014 vært non-profit. Gjennom lang erfaring som bostyrer i konkurs har Marie også omfattende kompetanse på tvisteløsning, forhandlinger, kredittsikring og inndrivelse. Hun har omfattende erfaring med å yte rettslig og strategisk rådgivning til næringslivet om håndtering av kredittrisiko, styreansvar, økonomiske misligheter, omstøtelse og pant.

Arbeidserfaring

2023
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2021 - 2022
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2013 - 2021
Advokat – Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS
2011 - 2013
Advokatfullmektig – Deloitte Advokatfirma AS

Utdanning

2005 - 2011
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen
2009
Postgraduate Certificate, International Finance Law – Queen Mary University of London

Publikasjoner

2015
Aksjeloven § 3-8: Virkelig verdi av selskapets ytelse ved utlån, Marie Eltervaag og Eli Beck Nilsen. Revisjon og regnskap, Nr.3/2015