Kompetanse

Marte Aarøe er tilknyttet kompetanseområdene finansiering, finansregulatorisk og restrukturering. Hun er spesialisert innen bank- og obligasjonsfinansiering, med erfaring fra syndikater, oppkjøps-, eiendoms- og prosjektfinansiering for øvrig, både i Norge og på tvers av landegrenser. Marte bistår i tillegg finansforetak i forbindelse med transaksjoner, etablering og organisering av virksomheten, samt rådgivning for etterlevelse av regelverket for slike foretak. Hun er også aktiv i Selmers studentarbeid og holder forelesninger innenfor pengekravsrett og dynamisk tingsrett for studenter.

Arbeidserfaring

2021
Advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2018
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2014 - 2018
Skadebehandler – Tryg Forsikring

Utdanning

2022 - 2022
Saïd Business School, University of Oxford
2013 - 2018
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

2018
Advokaters informasjonsansvar