Kompetanse

Marte J. Røkke arbeider med offentlige anskaffelser, statsstøtte og kontraktsrett. Innenfor offentlige anskaffelser bistår Marte primært leverandører med generell rådgivning, i tillegg til å skrive klager til offentlige oppdragsgivere, Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) og prosesser for domstolen. Marte har sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun skrev om skjæringspunktet mellom regelverket for offentlige anskaffelser og statsstøtteregelverket. Hun har tidligere jobbet i Forsvaret og konsulentbransjen, som har gitt bred erfaring med operativt arbeid innen offentlige anskaffelser og tilstøtende rettsområder.

Arbeidserfaring

2023
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer
2022 - 2023
Jurist/rådgiver – Inventura
2021 - 2022
VA-jurist/anskaffelsesleder – Forsvaret/Forsvarets Logistikkorganisasjon
2017 - 2020
Juridisk Assistent – Norges Automobile Forbund (NAF)

Utdanning

2015 - 2020
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2022
Når kan du forhandle direkte med bare en leverandør
2022
Hvordan kan oppdragsgivere sikre "riktige" priser for både oppdragsgiver og leverandør?
2022
Forhandlinger og vesentlige avvik