Vår kompetanse

Offentlige anskaffelser og statsstøtte

Som leverandør til offentlige instanser må man vite hva som skal til for å kunne vinne kontrakter, hvilke endringer som kan gjøres under kontraktsperioden og hva man kan gjøre dersom oppdragsgiver gjennomfører anbudsprosesser i strid med regelverket. Ved et inngått samarbeid bør man også ha en oversikt over statsstøtteregelverket og hvilke støtteordninger som er relevante for virksomheten man driver.

Vi bistår gjennom hele anskaffelsesprosessen – fra markedet sonderes til kontrakten avsluttes, og håndterer oppdrag for alle bransjer. Vi har lang erfaring med saksbehandlingsprinsipper, offentlige beslutningsprosesser og hvilke særskilte krav som stilles til offentlig virksomhet. Vårt fokus er å sikre de beste kommersielle løsninger innenfor rammene av anskaffelsesregelverket.


Vi hjelper offentlige myndigheter og private selskaper med å benytte handlingsrommet innenfor EØS-avtalens regler om statsstøtte, og gir bistand i saker som behandles av ESA. Innen eiendom tilbyr vi blant annet en effektiv modell for samarbeid mellom private eiendomsutviklere og det offentlige.

Våre tjenester

Vurdering av om et organ er underlagt anskaffelsesregelverket og hvilket regelverk en anskaffelse er omfattet av
Utforming/kvalitetssikring av konkurransegrunnlag og kontrakter
Bistand med gjennomføring av konkurransen, herunder vurdering av avvik, forhandling, evaluering, innsyn og klageprosesser
Habilitetsvurderinger
Handlingsrommet i inngåtte avtaler
Gjennomgang av konkurransegrunnlag og kontraktskrav
Vurdering av avvik og forbehold
Utforming av spørsmål og svar
Kvalitetssikring av tilbud
Innsynsbegjæringer
Klageprosesser overfor oppdragsgiver, KOFA og domstolene
Vurdering av hvilke endringer som kan gjøres underveis i kontraktsperioden

Les relaterte nyheter