Kompetanse

Thea Kjølø er tilknyttet Selmers avdeling for handel, industri og teknologi. Hun arbeider med immaterialrett og markedsføringsrett, og bistår klienter med spørsmål innenfor dette rettsområdet. Thea rådgir også på andre områder innen teknologi og digitalisering, herunder kontrakter og personvern.

Arbeidserfaring

2024
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2023 - 2023
Trainee – Diverse advokatfirmaer

Utdanning

2018 - 2023
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen

Publikasjoner

2023
Hvilke konsekvenser vil Green Claims Directive få for underbygging og kommunikasjon av miljøpåstander? En sammenligning av dagens praksis og Green Claims Directive artikkel 3 og 5