Menneskene

Thuva Catherine Askheim

Fast advokatOslo

Last ned profilbilde

Thuva Cathrine Askheim

Kompetanse

Thuva er fast advokat med spesialisering innenfor fagfeltene offentlige anskaffelser, entreprise og kontraktsrett. Hun har bred erfaring fra anskaffelsesprosesser for private og offentlige oppdragsgivere, og trives godt med store og komplekse prosjekter. Hun har prosedyreerfaring fra tingretten og lagmannsretten, samt erfaring med rettsmekling. Thuva har hatt strategisk og operativt ansvar for en rekke ulike innkjøp og har god erfaring med å lede anskaffelsesprosjekter. I de ulike prosjektene har hun ytt juridisk og strategisk bistand knyttet til utforming av konkurransegrunnlag, valg av kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, kvalitetssikring av tekniske kravspesifikasjoner og bistått i evalueringen av innkomne tilbud. I tillegg har hun representert oppdragsgiver i forhandlingsrunder med leverandører. Thuva bistår også med tilpasning og utforming av kontrakter, samt kontrakts- og leveranseoppfølging i ettertid. Videre bistår hun kunder med anskaffelses- og kontraktsrettslige problemstillinger, herunder klageprosesser, for å sikre at prosessene er i henhold til anskaffelsesregelverket.

Arbeidserfaring

2024
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2021 - 2024
Advokatfullmektig, manager – Inventura Advokat AS
2020 - 2021
Konsulent, seniorrådgiver – Inventura AS
2019 - 2020
Militærjurist/juridisk rådgiver – Forsvaret

Utdanning

2018
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo
2019 - 2020
Løytnant – Forsvaret