Menneskene

Tonje Rismo

Fast advokatOslo

Kontaktinformasjon

Kompetanse

Last ned profilbilde

Tonje Rismo

Kompetanse

Tonje Rismo er spesialist på eiendomsutvikling og bistår klienter med en rekke spørsmål innenfor næringseiendomsjus. Hun har bred erfaring med store eiendomutviklingsprosjekter, og har særlig kompetanse med strukturering av eiendom, tomtefeste, matrikulering, plan- og bygningsrett, tinglysing og seksjonering. Sistnevnte tema skriver hun for øyeblikket også fagbok om, som skal gis ut av Universitetsforlaget i slutten av 2023. I tillegg har Tonje vært involvert i due diligence-prosesser om kjøp og salg av næringseiendom. Tonje har også bistått og prosedert flere omfattende eiendomstvister for domstolen. Hun har blant annet bistått i Høyesterett-saken for Sunnfjord kommune om gyldigheten av utbyggingsavtaler (HR-2021-2364-A). Hun har også vært prosessfullmektigi tingretten og lagmannsretten for Scandic Hotels AS i "Nordkapp-saken" om adkomstrettigheter til Nordkapp-platået etter friluftsloven § 14. Tonje har for øvrig også lang erfaring med frivillighetsarbeid i idretten gjennom å være medlem og nestleder i Disiplinærutvalget i Norges Fotballforbund siden 2016. Som medlem av utvalget vurderer hun i fotballsesongen ukentlig utmålingen av straff for utvisning av spillere i de fire øverste divisjonene på herresiden, tre øverste divisjonene på damesiden, samt NM-senior og NM-aldersbestemt i Norge.

Arbeidserfaring

2021
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2018 - 2021
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2011 - 2018
Trainee – Different firms

Utdanning

2022 - 2022
Executive Education – University of Oxford
2013 - 2018
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo
2017 - 2017
Executive Education – University of Southampton
2010 - 2013
VGS – Norges Toppidrettsgymnas

Publikasjoner

2019
Byggeprosjekter fra start til slutt – medforfatter – Advokatfirmaet Selmer AS
Midlertidig ansattes rett til fast ansettelse i virksomheten – En analyse av tre- og fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 sjette ledd