Menneskene

Tonje Rismo

SenioradvokatOslo

Kontaktinformasjon

Kompetanse

Last ned profilbilde

Tonje Rismo

Kompetanse

Tonje Rismo er spesialist på eiendomsutvikling og bistår klienter med en rekke spørsmål innenfor næringseiendomsjus. Hun har bred erfaring med store eiendomutviklingsprosjekter, og har særlig kompetanse med strukturering av eiendom, tomtefeste, matrikulering, plan- og bygningsrett, tinglysing og seksjonering. Rismo har også skrevet boken "Seksjonering for praktikere" som ble gitt ut på Universitetsforlaget i 2023. I tillegg har Tonje vært involvert i due diligence-prosesser om kjøp og salg av næringseiendom. Tonje har også bistått og prosedert flere omfattende eiendomstvister for domstolen. Hun har blant annet bistått i Høyesterett-saken for Sunnfjord kommune om gyldigheten av utbyggingsavtaler (HR-2021-2364-A). Hun har også vært prosessfullmektigi tingretten og lagmannsretten for Scandic Hotels AS i "Nordkapp-saken" om adkomstrettigheter til Nordkapp-platået etter friluftsloven § 14.

Arbeidserfaring

2023
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2021 - 2022
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2018 - 2021
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS

Utdanning

2022 - 2022
Executive Education – University of Oxford
2013 - 2018
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo
2017 - 2017
Executive Education – University of Southampton

Publikasjoner

2023
Seksjonering for praktikere (Universitetsforlaget)
2019
Byggeprosjekter fra start til slutt
Midlertidig ansattes rett til fast ansettelse i virksomheten – En analyse av tre- og fireårsregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 sjette ledd