Vår kompetanse

Finansregulatorisk

Aktører innen bank, forsikring og verdipapirer må forholde seg til et komplisert og omfattende regelverk som er i stadig endring. Reguleringen av finansmarkedene er imidlertid viktig for å sikre tillit til det finansielle systemet. Reguleringen skal blant annet sikre finansiell stabilitet og verdipapirmarkedets funksjon, både som kapitalkilde for næringslivet og som grunnlag for investeringsvirksomhet og sparing.

I Selmer har vi spisskompetanse innenfor hele det finansregulatoriske området, som blant annet rammevilkår for aktører i finansmarkedet og salg og markedsføring av finansielle instrumenter og andre finansielle produkter. 


Vi bistår banker, forsikringsforetak og andre finansforetak, verdipapirforetak, forvaltningsselskaper for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond og andre aktører underlagt Finanstilsynets tilsyn. Vi har lang og omfattende erfaring med strukturelle prosesser, og er særlig anerkjente for vår rådgivning innen sparebanksektoren.

Våre tjenester

Søknad om - og endring av konsesjoner
Finansregulatorisk rådgivning
Strukturendringer
Krisehåndtering
Kvalitetskontroll av finansielle produkter
Forsikring og pensjon

Les relaterte nyheter