Menneskene

Madeleine Elgesem Marcussen

AdvokatfullmektigOslo

Last ned profilbilde

Madeleine Elgesem Marcussen

Kompetanse

Madeleine Elgesem Marcussen bistår nasjonale og internasjonale finansforetak, verdipapirforetak og andre aktører underlagt regulering av Finanstilsynet. Dette inkluderer blant annet spørsmål knyttet til etablering av nye foretak under tilsyn og etterlevelse av rammebetingelser. Madeleine bistår også i transaksjoner som gjelder regulert virksomhet, herunder fusjoner og emisjoner i sparebanksektoren. Madeleine er også tilknyttet Selmers kompetanseområde for ESG og compliance, og rådgir regulerte foretak i spørsmål knyttet til etterlevelse av antihvitvaskingsregelverket. Dette inkluderer å utarbeide, kvalitetssikre og gjennomgå interne rutiner og retningslinjer, bistå i forbindelse med Finanstilsynets stedlige tilsyn og å gjennomføre undervisning for ansatte og styret. Madeleine har tidligere jobbet som compliance-medarbeider i et verdipapirforetak, som ga unik erfaring tilknyttet regulatoriske spørsmål innen bransjen og en praktisk tilnærming til etterlevelse av antihvitvaskingsregelverket.

Arbeidserfaring

2021
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS
2018 - 2021
Compliance – Pareto Securities AS

Utdanning

2021
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

Les relaterte nyheter