Kompetanse

Ole Christian Borge er en del av Selmers tvisteteam. Han arbeider også med finansregulatoriske spørsmål, børs- og verdipapirrett og corporate compliance/ESG-spørsmål. Ole har omfattende prosedyreerfaring, både innen offentligrettslige og privatrettslige forhold. Han har møterett for Høyesterett og har prosedert en rekke saker for denne domstolen. Han har videre bred erfaring innen etterlevelsesarbeid og kontakt med tilsynsmyndigheter. Han rådgir regelmessig finansinstitusjoner innen anti-hvitvask-arbeid. Ole er en etterspurt foredragsholder knyttet til etterlevelse og tvistehåndtering og har erfaring som voldgiftsdommer i komplekse kommersielle tvister.

Arbeidserfaring

2020
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2010 - 2020
Juridisk direktør – Pareto Securities AS
2008 - 2010
Spesialrådgiver – Finansdepartementet, Avdeling for formuesforvaltning
1999 - 2007
Advokat – Regjeringsadvokaten
1999 - 2000
Sekretær - Undersøkelseskommisjonen etter hurtigbåten MS Sleipners forlis – Justisdepartementet
1998 - 1999
Advokatfullmektig – Regjeringsadvokaten

Utdanning

2007 - 2008
Master of Public Administration – Harvard University
1992 - 1997
Cand.jur. – Universitetet i Oslo

Les relaterte nyheter