Menneskene

Maria Therese Mikkelsen

Fast advokatOslo

Last ned profilbilde

Maria Therese Mikkelsen 2

Kompetanse

Maria Therese Mikkelsen jobber primært med fornybar energi. Hun bistår klienter innen kraftbransjen med løpende rådgivning i hele prosjektets levetid, herunder bistand med konsesjoner, transaksjoner, og i kontraktsforhandlinger. Maria har bistått både kraftselskaper, nettselskaper og kraftkunder innen en rekke energiregulatoriske problemstillinger, herunder knyttet til konsesjoner, tilknytningsplikt, fastsettelse av anleggsbidrag mv. Maria har også god innsikt i det regulatoriske rammeverket for fjernvarme. Maria har erfaring med rådgivning innen et bredt spekter av miljørettslige problemstillinger. Maria bistår blant annet virksomheter i saker som gjelder klimakvoter, grunnforurensning, påslipp og økologisertifisering. Maria har tidligere vært rådgiver i Klima- og miljødepartementet der hun blant annet jobbet med lokal luftkvalitet, og utslippsreduksjoner i transportsektoren, herunder arbeid med virkemidler for å fremme økt bruk av miljøvennlig transportmidler og renere kjøretøy.

Arbeidserfaring

2019
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2014 - 2019
Rådgiver – Klima- og miljødepartementet
2010 - 2013
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Grette DA

Utdanning

2022 - 2022
Executive Education – Saïd Business School, University of Oxford
2019 - 2019
Executive Education – Harvard Law School
2010
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2022
Karnov lovkommentar til el-tilsynsloven
2013
Lovkommentar om elsertifikatloven – medforfatter – Gyldendal

Les relaterte nyheter