Kompetanse

Preben Helverschou rådgir aktører innenfor shipping- og offshorebransjen og bistår både i kontraktsforhandlinger, kjøp & salg av skip og med tvisteløsning i Norge og internasjonalt. Preben har omfattende erfaring med utarbeidelse og forhandling av en rekke ulike shipping- og offshorekontrakter som certepartier, skipsbyggingskontrakter, managementavtaler og andre serviceavtaler. Han har opparbeidet seg betydelig kompetanse på kommersielle og kontraktuelle problemstillinger innenfor tradisjonell shipping, akvakultur og offshore, og spesielt innen support, konstruksjon, og subsea. Preben har videre betydelig erfaring med tvisteløsning og rådgivning innen sjø- og annen større næringsforsikring. Han bistår regelmessig norske og internasjonale forsikringsselskaper med dekningsspørsmål, direktekrav og havarier/sjøulykker. Preben har også lang erfaring med tvisteløsning, særlig innen arrest og verdisikring. Videre har Preben solid kompetanse på kjøp og salg av skip, sale-leaseback, og andre lignende transaksjoner. Han har også mye erfaring med sanksjoner, særlig problemstillinger knyttet shipping og forsikring.

Arbeidserfaring

2023
Partner, advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2017 - 2023
Senioradvokat – Kvale
2017 - 2017
Fast advokat – Kvale
2014 - 2016
Fast advokat – Kyllingstad Kleveland
2010 - 2014
Advokatfullmektig – Kyllingstad Kleveland

Utdanning

2010
Master of Laws (LL. M.) – Universitetet i Oslo
2010
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen