Vår kompetanse

Skatt og avgift

De norske skatte- og avgiftsreglene har stor innvirkning på alle virksomheter som opererer i Norge. Regelverket er i stadig endring, og blir i økende grad påvirket av globalisering og internasjonal rettsutvikling. Manglende kompetanse eller brudd på regelverket kan gi alvorlige følger. Derfor er det avgjørende at skatte- og avgiftseffekter avklares før viktige beslutninger blir tatt.

I Selmer er skatt- og avgiftsrett et selvstendig fagområde, men også en integrert del av vår øvrige rådgivning.


Som et av få norske advokatfirma har vi et fullt integrert fagmiljø av revisorer og økonomer tilknyttet finansiell analyse og transaksjonsstøtte. Vår tverrfaglige satsning gjør at vi i tillegg til å rådgi om skattemessige konsekvenser, også kan tilby kompetanse innenfor regnskap, verdsettelse og ulike finansielle beregninger. 


Selmer er eneste norske medlem av Taxand Global Alliance − et internasjonalt nettverk av uavhengige og ledende skatterådgivere.

Våre tjenester

Norsk og internasjonal skatte- og avgiftsrådgivning
Skatterettslig bistand i forbindelse med transaksjoner og omorganiseringer, inkludert skattemessig og finansiell due diligence
Strukturering av investeringer, virksomhet og fond
Insentivordninger
Internprising
Klagesaker og tvisteløsning
Toll, import og eksport

Always there, being very reliable and doing good work.

Chambers

Les relaterte nyheter