Kompetanse

Anders Wilhelmsen er spesialist på tvisteløsning og prosedyre, og arbeider med det på tvers av Selmers forretningsområder. Anders har omfattende erfaring innenfor prosedyre og tvisteløsning på alle nivåer av det norske rettssystemet. Han har møterett for Høyesterett, og har ført en rekke Høyesterettssaker, den siste for Høyesterett i plenum. Anders har ført saker innenfor de fleste rettsområder, men har hatt særlig mange saker om skatt, petroleumsskatt og immaterielle rettigheter (IPR). Anders var en av statens advokater i "Klimasøksmålet", og har solid kunnskap om klimajuss og utviklingen innen det området. Anders har også erfaring med sakførsel for internasjonale domstoler. Anders er utvalgsmedlem i Klagenemnda for Industrielle rettigheter (KFIR). Etter å ha jobbet 12 år hos regjeringsadvokaten, det siste halvannet året som hospitant ved Statsministerens kontor, er Anders ekspert på offentlig rett og han har inngående kunnskap om hvordan offentlige beslutningsprosesser er bygget opp og fungerer.

Arbeidserfaring

2022
Partner, advokat (H) – Advokatfirmaet Selmer AS
2021 - 2022
Hospitant – Statsministerens kontor
2010 - 2022
Advokat – Regjeringsadvokaten
2007 - 2010
Advokatfullmektig/advokat – Advokatfirmaet Selmer DA
2010 - 2020
Sensor – Universitet i Oslo, juridisk fakultet

Utdanning

2006 - 2007
Master of Laws (LL. M.) – University of Durham
2001 - 2007
Cand.jur. – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2022
Karnov, artikkel om deling av saker etter tvisteloven § 16-1, mai 2022
2022
Karnov, forfatter av noter til produktansvarsloven og designloven
2022
Foredrag "Nytt i sivilprosessen" på det årlige sivilprosesskurset fra JUS, oktober 2022
2022
Innlegg og deltakelse i panel "The rise of climate litigation", på International Association of Young Lawyers (AIJA) halvårlige konferanse i Edinburgh november 2022
2022
Innlegg og deltakelse i panel "Rettsliggjøringen av klimapolitikken" på Petroleumsjuridisk seminar (PETSEM) i Bodø September 2022

Les relaterte nyheter