Kompetanse

Øystein bistår klienter med regulatoriske spørsmål innenfor telekom, teknologi, digitalisering, personvern og arbeidsrett. Han har også kompetanse på tvisteløsning og prosedyre. Øystein har ledererfaring fra Redd Barnas ungdomsorganisasjon og fra en stilling på Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

2022 - 2023
Trainee – CMS Kluge Advokatfirma AS
2022 - 2022
Trainee – Advokatfirmaet Selmer AS
2022 - 2022
Praktikant – Sivilombudet
2022 - 2022
Trainee – Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
2022 - 2022
Trainee – Advokatfirmaet CLP DA
2021 - 2022
Studentsenterleder – Universitetet i Oslo
2020 - 2021
Vitenskapelig assistent – Universitetet i Oslo
2018 - 2023
Juridisk redaksjonsassistent – KF (Kommuneforlaget AS)
2017 - 2017
Leder – Press – Redd Barna Ungdom

Utdanning

2018 - 2023
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2021
Hvordan får man til studentpartnerskap i utdanning?
2021
Studenter som partnere i undervisningsutvikling – hvordan få det til i praksis?
2021
Bør hjemmeeksamen på jussen overleve pandemien?
2020
Studenter som partnere for endring og utvikling
2020
– Kunne fint gått gjennom hele jusstudiet uten å si et ord.
2022
Improving E-Justice in Croatia Technological Possibilities and Socio-Legal Constraints
2021
Hjemmeeksamen i koronatiden: Et taktskifte blant jusstudente
2020
Hjemmeeksamen i koronatiden: Evaluering av obligatoriske eksamener