Menneskene

Astrid Håve Stenersen

SenioradvokatOslo

Last ned profilbilde

Astrid Haave Stenersen

Kompetanse

Astrid Stenersen er spesialist innen kontraktsrett, entrepriserett og tvisteløsning. Stenersen er en svært strukturert advokat som håndterer selv de største og mest komplekse sakene. Stenersen har meget god oversikt over norsk entrepriserett og relevante standarder. Hun bistår både byggherrer, entreprenører, arkitekter og andre rådgivere i alle faser av byggeprosjektet; fra kontraktsforhandlinger, kontraktsutforming, løpende rådgivning under prosjektet til sluttoppgjør. Stenersen har også erfaring med internasjonale standardkontrakter. Stenersen har utstrakt prosedyreerfaring innenfor kontraktsrett generelt og entrepriserett spesielt. Stenersen er også en ettertraktet foredragsholder. Stenersen er medforfatter for boken Rådgiverkontrakter i et nøtteskall om rådgiverkontraktene (NS 8401, NS 8402, NS 8403 og NS 8404) som ble utgitt på Gyldendal forlag i 2019. Stenersen har også skrevet lovkommentar til Luganokonvensjonen for Karnov/Lovdata.

Arbeidserfaring

2022
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2018
Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS
2016 - 2018
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA

Utdanning

2022 - 2022
Executive Education – Saïd Business School, University of Oxford
2019 - 2019
Executive Education – Harvard Law School
2011 - 2015
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo

Publikasjoner

2022
Lovkommentar Luganokonvensjonen (Karnov/Lovdata)
2019
Rådgiverkontrakter i et nøtteskall
2019
Byggeprosjekter fra start til slutt
2015
Offentligrettslig pliktbrudd som grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven § 2-1: En vurdering av ansvarlige foretaks erstatningsansvar overfor tredjemenn i lys av Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2015 s. 276