Menneskene

Christian Steen Eriksen

Partner, advokatOslo

Last ned profilbilde

Christian Steen Eriksen

Kompetanse

Christian Steen Eriksen er en del av energiavdelingen til Selmer og han bistår ledende norske og internasjonale selskaper med forhandling og gjennomføring av komplekse prosjekter. Han bistår særlig selskaper innenfor oljeservice, skipsfart og bank, men også andre aktører. Christian håndterer store og komplekse tvistesaker både innenfor de forannevnte bransjer og i andre typer saker. Han har omfattende erfaring fra prosedyre for de alminnelige domstoler og voldgift, og han har vært prosessfullmektig i noen av de mest omfattende sakene for de alminnelige domstolene de siste årene. I tillegg fører han regelmessig saker for domstolene innenfor et bredt spekter av saker av privatrettslig karakter. Han er også mye benyttet som advokat i saker om midlertidig sikring. Han bistår også i voldgiftssaker, både nasjonale og internasjonale. Christian har videre omfattende erfaring fra forhandlinger og alternativ tvisteløsning. Dette gjelder både tradisjonell rettsmekling men også andre typer mekling utenfor domstolene. Christian er sensor i faget Tilvirkningskontrakter (dynamisk kontraktsrett) ved Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

2019
Partner – Advokatfirmaet Selmer AS
2007 - 2019
Partner – Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA
2001 - 2006
Partner – Simonsen Advokatfirma DA
1996 - 2001
Advokat og advokatfullmektig – Simonsen Musæus Advokatfirma DA
1995 - 1996
Dommerfullmektig – Asker og Bærum herredsrett
1992 - 1995
Advokatfullmektig – Hambro & Garman
1992
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Hagen & Skotvedt

Utdanning

1987 - 1991
Cand.jur. – Universitetet i Oslo
1990 - 1990
Studier Pennsylvania, USA – Dickinson School of Law

Publikasjoner

2022
Hvem er advokatens "kunde" etter hvitvaskingsloven
2021
Rett24
2013
Hvor har det blitt av kausjonsretten? En kommentar til Rt. 2012 s. 96
2009
Fordeling av delbetaling mellom flere krav
2005
Insurances of mortgagees under the Norwegian Marine Insurance Plan
2004
Enforcement of ship mortgages - Norway
2003
Norwegian Financial Contracts Act
2000
Tilsagnsbrev - bankens forpliktelser